Ємен: дві со­тні жертв за до­бу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Май­же 200 лю­дей за­ги­ну­ло в Єме­ні за ми­ну­лу до­бу. Сто­ли­ця Са­на здри­гну­ла­ся від по­ту­жних ви­бу­хів — по­бли­зу мі­сце­вої лі­кар­ні у по­ві­тря зле­ті­ли за­мі­но­ва­ні ав­то, по­ві­дом­ляє Euronews. Від­по­від­аль­ність за на­пад взя­ло на се­бе су­ніт­ське угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва». Це не пер­ша ата­ка на мі­сто, яке кон­тро­лю­ють ши­їт­ські пов­стан­ці-ху­си­ти. Ра­ні­ше, у вів­то­рок, у Са­ні три­ва­ли авіа­на­льо­ти ко­а­лі­ції на чо­лі із Са­у­дів­ською Ара­ві­єю. Бом­бо­вий удар влу­чив у штаб-квар­ти­ру ху­си­тів. У бо­роть­бі про­ти цен­траль­но­го уря­ду Єме­ну їх під­три­мує Іран. На­то­мість ООН пе­ре­ко­нує про­ти­бор­чі сто­ро­ни укла­сти пе­ре­мир’я, щоб при­вез­ти на­се­лен­ню кра­ї­ни гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.