Ки­тай­ський фон­до­вий ри­нок обва­лив­ся май­же на 7%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ін­декс Шан­хай­ської фон­до­вої бір­жі при від­крит­ті тор­гів учо­ра, впав на 6,4%. А ін­декс CSI300, до яко­го до­лу­чи­ли­ся най­біль­ші ком­па­нії в Шан­хаї і Шеньч­же­ні, зни­зив­ся на 6,7%. Про це по­ві­дом­ляє УНІАН, по­си­ла­ю­чись на Reuters. От­же, по­над 500 ком­па­ній при­зу­пи­ни­ли тор­ги зі сво­ї­ми па­пе­ра- ми на Шан­хай­ській та Шеньч­жень­скій бір­жах. Усьо­го із се­ре­ди­ни черв­ня акції ки­тай­ських ком­па­ній по­де­шев­ша­ли на 30%.

Як на­га­дує ви­да­н­ня, у черв­ні ана­лі­ти­ки BlackRock, Credit Suisse і Bank of America за­яви­ли, що на ки­тай­сько­му рин­ку утво­рив­ся «пу­хир», і по­пе­ре­ди­ли про три­ва­лу ко­рек- цію. За роз­по­ря­дже­н­ням Дер­жра­ди КНР Ко­мі­сія з ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку цін­них па­пе­рів при­зу­пи­ни­ла усе IPO. А про­від­ні бро­ке­ри по­го­ди­ли­ся вне­сти $19 мі­льяр­дів до фон­ду ста­бі­лі­за­ції рин­ку, який ін­ве­сту­ва­ти­ме в тор­го­вель­ні бір­жо­ві фон­ди (ETF) па­пе­рів з ви­со­кою ка­пі­та­лі­за­ці­єю.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФОТОФАКТ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.