Їжа для ро­зу­му

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! -

У КНИЖ­КО­ВО­МУ БІ­ЗНЕ­СІ МАЄ ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ НЕ ЛИ­ШЕ ЗМІСТ, А Й ФОР­МА. ЦЕ ЗРО­ЗУМІ­ЛА АМЕ­РИ­КАН­СЬКА ХУ­ДО­ЖНИ­ЦЯ МА­РІЯ МОРДВІНЦЕВАКІЛЕР, ЯКА ВИ­РІ­ШИ­ЛА БУ­КВАЛЬ­НО ВІД­ТВО­РИ­ТИ СУТЬ АФОРИЗМУ ПРО ТЕ, ЩО КНИЖ­КА — ЦЕ ПОЖИВА ДЛЯ РО­ЗУ­МУ. ДО ОФОРМ­ЛЕ­НОЇ НЕЮ ЛІ­МІ­ТО­ВА­НОЇ КНИЖ­КО­ВОЇ СЕ­РІЇ З ОДНО­ЙМЕН­НОЮ НА­ЗВОЮ («FOOD FOR THOUGHT») УВІ­ЙШЛИ ТРИ ТВО­РИ: «СНІ­ДА­НОК У ТІФФАНІ» ТРУ­МЕ­НА КАПОТЕ, «ОБІД У РЕСТОРАНІ «ТУ­ГА ЗА ДО­МОМ» ЕН ТАЙЛЕР ТА «ГО­ЛИЙ СНІ­ДА­НОК» ВІ­ЛЬЯ­МА БЕРРОУЗА. ВСІ КНИ­ГИ ЗА­ПА­КО­ВА­НІ У ЯСКРА­ВІ БЛЯ­ШАН­КИ. НА ЇХНІХ ЕТИ­КЕ­ТКАХ РОЗ­МІ­ЩЕ­НО КО­РИ­СНУ ІН­ФОР­МА­ЦІ­Ю­ПРО «ІН­ГРЕ­ДІ­ЄН­ТИ», «ДО­БО­ВУ НОР­МУ» ГУ­МО­РУ ТА ІРОНІЇ, ЩО МІ­СТИТЬ КНИЖ­КА ТА ПРО КІЛЬ­КІСТЬ СТО­РІ­НОК, ЯКІ СТА­НОВ­ЛЯТЬ ОПТИ­МАЛЬ­НУ «ПОР­ЦІЮ»

ФО­ТО З САЙ­ТУ PACKAGINGOFTHEWORLD.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.