Ана­то­лій МА­КА­РЕН­КО,

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

ко­ли­шній за­сту­пник го­ло­ви ДФСУ (за­ймав­ся ми­тним на­прям­ком):

— Звіль­не­н­нямм итни­ків про­бле­му кон­тра­бан­ди не ви­рі­ши­ти, а па­ра­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту одні­єї з най­біль­ших ми­тниць — ціл­ком. За по­пу­лі­змом за­яв — подаль­ше пла­но­мір­не зни­ще­н­ня ми­тни­ці. Не зди­ву­ю­ся, якщо бі­ля кер­ма ми­тни­ці ви­гуль­кнуть чер­го­ві одіо­зні пер­со­на­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.