Принц Ві­льям — пі­лот вер­то­льо­та швид­кої до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Бри­тан­ський принц Ві­льям­ви­йшов вчо­ра на но­ву ро­бо­ту як пі­лот вер­то­льо­та швид­кої до­по­мо­ги. Ві­льям ра­ні­ше слу­жив пі­ло­том вер­то­льо­та ВПС Бри­та­нії, пі­сля чо­го про­йшов кур­си ци­віль­них льо­тчи­ків і був прийня­тий в ком­па­нію, яка від­по­від­ає за ро­бо­ту вер­то­льо­тів екс­тре­ної ме­ди­чної слу­жби в Схі­дній Ан­глії. Онук ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти II заступив на пер­шу змі­ну о 7.00, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі, Во­на три­ва­ла 9,5 го­дин. «Це мій пер­ший день, і я тро­хи нер­вую. Ми по­чи­на­є­мо на мо­кро­му май­дан­чи­ку Кем­бри­дж­сько­го ае­ро­пор­ту, але я дій­сно з не­тер­пі­н­ням че­каю по­ча­тку ро­бо­ти», — від­зна­чив Ві­льям.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.