Карл БІЛЬДТ,

екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Шве­ції: Ми не мо­же­мо за­бу­ти, що про­тя­гом остан­ніх 24 го­дин на Дон­ба­сі бу­ло вби­то 8 укра­їн­ських вій­сько­во­слу­жбов­ців. Вій­на про­дов­жу­є­ться. В Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Twitter

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.