Ві­та­лій КА­СЬКО: «Змі­ни бу­дуть...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ген­про­ку­рор Ві­ктор Шо­кін та­ки під­пи­сав на­каз про звіль­не­н­ня з ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри пер­шо­го за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня ГПУ Во­ло­ди­ми­ра Ша­па­кі­на та за­сту­пни­ка про­ку­ро­ра Ки­їв­ської обла­сті Оле­ксія Кор­ній­ця

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.