Про­фі­цит зов­ні­шньої тор­гів­лі зріс у 2,5 ра­зу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про­фі­цит зов­ні­шньої тор­гів­лі то­ва­ра­ми в Укра­ї­ні у сі­чні— трав­ні 2015 ро­ку зріс у 2,5 ра­зу, до 909,2 міль­йо­на до­ла­рів, пе­ре­дає УНН зпо­си­ла­н­ням на Дер­жав­ну слу­жбу ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни. За­зна­ча­є­ться, що ім­порт то­ва­рів із кра­їн ЄС склав 6154,2 млн до­ла­рів, або 42,4% від за­галь­но­го об­ся­гу, і змен­шив­ся по­рів­ня­но із­сі­чнем — трав­нем ми­ну­ло­го 2014 ро­ку на 25,6%. Ра­зом із­тим, об­сяг екс­пор­ту то­ва­рів до кра­їн ЄС склав 5164,6 міль­йо­на до­ла­рів, або 33,5% від за­галь­но­го об­ся­гу екс­пор­ту, і змен­шив­ся по­рів­ня­но із­сі­чнем — трав­нем 2014 ро­ку на 35,9%. Як по­ві­дом­ля­ло­ся ра­ні­ше, про­фі­цит зов­ні­шньої тор­гів­лі то­ва­ра­ми в Укра­ї­ні у сі­чні — кві­тні 2015 ро­ку зріс у 2,8 ра­зу, до 597,5 міль­йо­на до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.