На­у­ков­ці зма­га­ю­ться за під­ко­ре­н­ня ко­смо­су

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

У МЕ­ЖАХ КОН­КУР­СУ ВІД GOOGLE LUNAR XPRIZE НАПІВЗАЙНЯТІ НА­У­КОВ­ЦІ РОЗ­РО­БИ­ЛИ НО­ВИЙ МІСЯЦЕХІД. ДЛЯ ПЕ­РЕ­МО­ГИ У ВСЕ­СВІ­ТНЬО­МУ КОН­КУР­СІ МІСЯЦЕХІД AUDI LUNAR QUATTRO ПО­ВИ­НЕН ДО­СЛІ­ДИ­ТИ ЩО­НАЙ­МЕН­ШЕ 500 МЕ­ТРІВ І ПЕ­РЕ­ДА­ТИ ВІ­ДЕ­О­ЗО­БРА­ЖЕ­Н­НЯ ВИ­СО­КОЇ ЯКО­СТІ. ТРАНС­ПОРТ­НИЙ ЗА­СІБ ПЛА­НУ­ЮТЬ ЗА­ПУ­СТИ­ТИ В КО­СМОС НА­ПРИ­КІН­ЦІ 2017 РО­КУ

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.