У цен­трі Стам­бу­ла ста­ла­ся чер­го­ва стрі­ля­ни­на, є жер­тви

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Не­ві­до­мий від­крив во­гонь в одно­му з ба­рів у цен­траль­ній ча­сти­ні Стам­бу­ла, убив­ши пра­ців­ни­ка ба­ру і по­ра­нив­ши трьо­хо­сіб. Про це пи­ше ту­ре­цька га­зе­та Hurriyet Daily News. Ін­ци­дент став­ся вчо­ра ра­но вран­ці в ба­рі, роз­та­шо­ва­но­му в ра­йо­ні Бе­ши­кташ. Чо­ти­ри лю­ди­ни отри­ма­ли во­гне­паль­ні по­ра­не­н­ня, пі­сля чо­го во­ни бу­ли до­став­ле­ні в лі­кар­ню. Пра­ців­ник ба­ру, яко­му ви­стрі­ли­ли в гру­ди, по­мер у лі­кар­ні. Один з по­тер­пі­ли­хзнах оди­ться у від­ді­лен­ні ін­тен­сив­ної те­ра­пії, уто­чнює ви­да­н­ня. Стан дво­хін­ши­хпо­стра­жда­ли­хо­ці­ню­є­ться як хо­ро­ший. По­лі­ція ото­чи­ла при­ле­глу до ба­ру те­ри­то­рію для збо­ру до­ка­зів. Пі­до­зрю­ва­ний, який утік з мі­сця зло­чи­ну, по­ки зна­хо­ди­ться в роз­шу­ку. На­га­да­є­мо, в по­не­ді­лок не­ві­до­мий чо­ло­вік від­крив стрі­ля­ни­ну в цен­трі Стам­бу­ла, по­ра­нив­ши п’ять осіб, у то­му чи­слі одно­го іно­зем­ця. Крім то­го, в цей же день в Ту­реч­чи­ні про­гри­мів по­ту­жний ви­бу­хпе­ред вхо­дом в бу­дів­лю куль­тур­но­го цен­тру в Су­ру­чі. Жер­тва­ми те­ра­кту ста­ли за остан­ні­ми да­ни­ми 32 лю­ди­ни, ще близь­ко 100 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. З них29 за­ли­ша­ю­ться в лі­кар­нях.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.