Дефіцит Пен­сій­но­го фон­ду ско­ро­тив­ся до 15 мі­льяр­дів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дефіцит Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни змен­шив­ся на чо­ти­ри мі­льяр­ди гри­вень — до 15,1 мі­льяр­да гри­вень. Про це за­явив го­ло­ва Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни Оле­ксій Зарудний під час за­сі­да­н­ня ко­ле­гії Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни з уча­стю прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Ар­се­нія Яце­ню­ка, пе­ре­дає ко­ре­спон­дент РБК-Укра­ї­на. Він за­зна­чив, що ухва­ле­н­ня від­по­від­но­го за­ко­но­про­е­кту змен­шить дефіцит бю­дже­ту на­сту­пно­го ро­ку ще на сім мі­льяр­дів гри­вень. Го­ло­ва ПФУ на­га­дав, що 2013 ро­ку дефіцит пен­сій­но­го фон­ду склав 13,8 мі­льяр­да гри­вень, а ми­ну­ло­го 2014 ро­ку — 14,8 мі­льяр­да гри­вень. На­га­да­є­мо, що за сло­ва­ми прем’єра Ар­се­нія Яце­ню­ка, на ін­де­кса­цію зар­плат і пен­сій в Укра­ї­ні не­об­хі­дно 12 мі­льяр­дів гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.