У Ні­меч­чи­ні від­кри­ли пер­ший іслам­ський банк

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У ні­ме­цько­му Фран­кфур­ті- на- Май­ні від­кри­ли пер­ший в кра­ї­ні іслам­ський банк. Про це по­ві­дом­ляє Deutsche Welle. KT Bank AG, який є «до­чкою» ку­вейт­сько-ту­ре­цько­го Kuveyt Turk Bank, ді­я­ти­ме за за­ко­на­ми ша­рі­а­ту. Зокре­ма, банк не стя­гу­ва­ти­ме від­со­тки з клі­єн­тів, а та­кож не фі­нан­су­ва­ти­ме опе­ра­ції, пов’яза­ні з тор­гів­лею тю­тю­ном, ал­ко­го­лем, збро­єю та граль­ним бі­зне­сом. У бан­ку роз­ра­хо­ву­ють, що йо­го клі­єн­та­ми мо­жуть ста­ти пред­став­ни­ки му­суль­ман­ської спіль­но­ти в Ні­меч­чи­ні, яка на­ра­хо­вує до 4 млн. осіб. Очі­ку­є­ться, що не­за­ба­ром від­ді­ле­н­ня­бан­ку бу­де та­кож від­кри­то в Кель­ні та Дюс­сель­дор­фі, де му­суль­ман­ське на­се­ле­н­няє осо­бли­во чи­слен­ним.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.