Cті­вен ПАЙФЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ко­ли­шній по­сол США в Укра­ї­ні:

Ро­сій­ське мі­ні­стер­ство обо­ро­ни зно­ву зрі­кло­ся двох сол­да­тів, яких взя­ли в по­лон в Укра­ї­ні. Це га­не­бно. Ці­ка­во, як це ві­діб’ється на мо­ра­лі ро­сій­ської ар­мії?.. Укра­ї­на має ви­рі­ши­ти два скла­дні зав­да­н­ня: вну­трі­шні ре­фор­ми та ро­сій­ська агре­сія. Пі­зні­ше не бу­де ви­прав­да­н­ня для то­го, що не­об­хі­дні ре­фор­ми не бу­ли про­ве­де­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.