День Бель­гії – па­рад і... тан­ці

Den (Ukrainian) - - День Планети -

НА­ЦІО­НАЛЬ­НИЙ ДЕНЬ БЕЛЬ­ГІЇ ТРА­ДИ­ЦІЙ­НО СВЯ­ТКУ­ЮТЬ У ЦІЙ КРА­Ї­НІ З ЛИ­ПНЯ 1890 РО­КУ, КО­ЛИ КО­РО­ЛЕМ У РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІ ВИ­БО­РІВ СТАВ ЛЕ­О­ПОЛЬД І. ЦЬО­ГО ДНЯ ВІД­БУ­ВА­Ю­ТЬСЯ СВЯ­ТКО­ВІ ЗА­ХО­ДИ, СЕ­РЕД ЯКИХ — ВІЙ­СЬКО­ВИЙ ПА­РАД У БРЮС­СЕ­ЛІ ТА ВЕ­ЛИ­КИЙ ФЕ­СТИ­ВАЛЬ ТАН­ЦІВ І МУ­ЗИ­КИ В ГЕНТІ. НА ФО­ТО — КО­РО­ЛЕ­ВА МА­ТИЛЬ­ДА, КО­РОЛЬ ФІ­ЛІП ТА ЧЕ­ТВЕ­РО ЇХНІХ ДІ­ТЕЙ СПО­СТЕ­РІ­ГА­ЮТЬ ЗА СВЯ­ТКО­ВИМ МАР­ШЕМ

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.