Лі­бе­рія — без Ебо­ли

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

ООН ОГО­ЛО­СИ­ЛА ЛІ­БЕ­РІЮ ВІЛЬ­НОЮ ВІД ЛИХОМАНКИ ЕБО­ЛА ЩЕ 9 ТРАВ­НЯ 2015 РО­КУ. ПРО­ТЕ СА­МЕ ЦЬО­ГО ПО­НЕ­ДІЛ­КА БУ­ЛИ ВИ­ПИ­СА­НІ З ЛІ­КАР­НІ ТА ОТРИ­МА­ЛИ ВІД­ПО­ВІД­НІ ПО­СВІД­ЧЕ­Н­НЯ ОСТАН­НІ ЧЕТ - ВЕРО ХВО­РИХ. НА­РА­ЗІ У ЦІЙ ЗАХІДНОАФРИКАНСЬКІЙ КРА­Ї­НІ БІЛЬ­ШЕ НЕ­МАЄ ПІД­ТВЕР­ДЖЕ­НИХ НО­СІ­ЇВ СМЕР­ТЕЛЬ­НО­ГО ВІ­РУ­СУ. НА ФО­ТО — 24-РІ­ЧНО­МУ КАССІЮ КОЛЬЄ ВРУ­ЧА­ЮТЬ ПО­СВІД­ЧЕ­Н­НЯ ПРО ТЕ, ЩО ВІН УСПІ­ШНО ВИ­ЛІ­КУ­ВАВ­СЯ ВІД ЛИХОМАНКИ ЕБО­ЛА В ПЕЙНЕСВІЛІ. НА­ГА­ДА­Є­МО, У ЛІ­БЕ­РІЇ ВІД ЦІ­ЄЇ НЕ­ДУ­ГИ ЗА­ГИ­НУ­ЛО ПО­НАД 4700 ЛЮ­ДЕЙ. У ВЕ­РЕ­СНІ МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ В КРА­Ї­НІ ФІ­КСУ­ВА­ЛИ ПО­НАД 400 НО ВИХ ВИ ПАД КІВ ЩО ТИЖ НЯ. ЗА ГА ЛОМ УНАС ЛІ ДОК СПА ЛА ХУ ХВО РО БИ ЕБО ЛА, ЩО ПО ЧАВ СЯ В ЗА­ХІ­ДНІЙ АФРИ­ЦІ В ЛЮ­ТО­МУ МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ, ЗА­ГИ­НУ­ЛО МАЙ­ЖЕ ДЕ­СЯТЬ ТИ­СЯЧ ЛЮ­ДЕЙ. БІЛЬ­ШЕ ІН­ШИХ КРА­ЇН ВІД ВІ­РУ­СУ ПО­СТРА­ЖДА­ЛИ ГВІ­НЕЯ, ЛІ­БЕ­РІЯ І СЬЄР­РА-ЛЕ­О­НЕ

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.