Силь­на пе­ре­мо­га

Ка­те­ри­на Бон­да­рен­ко, яка по­сі­дає в рей­тин­гу WTA 1 19-е мі­сце, за­вда­ла по­раз­ки 61-й ра­ке­тці сві­ту на тур­ні­рі в Стам­бу­лі

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У Стам­бу­лі ( Ту­реч­чи­на) на тур­ні­рі WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup з при­зо­вим фон­дом $250000 ві­дбу­ли­ся ма­тчі дру­го­го ко­ла. 28-рі­чна укра­їн­ка Ка­те­ри­на Бон­да­рен­ко, яка про­йшла че­рез ква­лі­фі­ка­цію і по­сі­дає в рей­тин­гу WTA 119-те мі­сце, за­вда­ла по­раз­ки 61-й ра­ке­тці сві­ту, 25-рі­чній нім­ці Мо­ні Бар­тель з ра­хун­ком 6:3, 4:6, 6:2, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Тенісистки гра­ли 1 го­ди­ну 40 хви­лин. За цей час Бон­да­рен­ко ви­гра­ла п’ять гей­мів на при­йо­мі і про­гра­ла два на сво­їй по­да­чі. Ка­те­ри­на один раз по­да­ла на­ви­літ і ві­сім ра­зів по­ми­ли­ла­ся на по­да­чі про­ти ше­сти ей­сів і дев’яти по­двій­них по­ми­лок у су­пер­ни­ці. Зав­дя­ки цій пе­ре­мо­зі укра­їн­ка ви­йшла впе­ред у ра­хун­ку по осо­би­стих зу­стрі­чах з Бар­тель — 2:1. За ви­хід у пів­фі­нал зма­гань Бон­да­рен­ко по­спе­ре­ча­є­ться зі сво­єю спів­ві­тчи­зни­цею Ле­сею Цу­рен­ко, яка бу­ла силь­ні­ша за сло­ва­чку Да­ні­е­лу Хан­ту­хо­ву.

ФО­ТО З САЙ­ТА WOMENSTENNISBLOG.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.