Те­ра­кти в Ба­гда­ді: що­най­мен­ше 26 лю­дей вби­то, 58 — по­ра­не­но

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Що­най­мен­ше 26 лю­дей за­ги­ну­ли і 58 бу­ли по­ра­не­ні че­рез ви­бу­хи двох бомб в Іра­ку. За по­ві­дом­ле­н­ням мі­сце­вої вла­ди, це ста­ло­ся в ши­їт­ських ра­йо­нах Ба­гда­да, пи­ше «Ра­діо Сво­бо­да». «Пер­ша ата­ка, в ре­зуль­та­ті якої за­ги­ну­ли 18 лю­дей і 36 бу­ли по­ра­не­ні, бу­ла ско­є­на в бі­дно­му ра­йо­ні Аль-Байя. Дру­га, че­рез яку за­ги­ну­ли що­най­мен­ше ві­сім лю­дей, — у ра­йо­ні Аш-Ша­баб, пів­ні­чно-схі­дно­му пе­ред­мі­сті Ба­гда­да. Ці на­па­ди ста­ли­ся на­сту­пно­го дня пі­сля то­го, як 21 ли­пня у ре­зуль­та­ті ви­бу­хів в ін­ших ши­їт­ських квар­та­лах Ба­гда­да за­ги­ну­ло що­най­мен­ше 19 лю­дей», — іде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Від­по­від­аль­ність за те­ра­кти на се­бе по­ки ні­хто не взяв. За­зви­чай ши­їт­ські квар­та­ли в Іра­ку є мі­шен­ню для бо­йо­ви­ків угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.