У Поль­щі роз­бив­ся ав­то­бус з укра­їн­ця­ми. Є за­ги­блі

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Учо­ра вран­ці по­бли­зу мі­ста Гар­во­лін на схо­ді Поль­щі ав­то­бус з укра­їн­ця­ми на бор­ту врі­зав­ся в де­ре­во. Про це по­ві­дом­ляє Polska Times. Вна­слі­док ава­рії чо­ти­ри лю­ди­ни за­ги­ну­ли, де­ся­тки за­зна­ли по­ра­нень. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, ав­то­бус, що їхав тра­сою №17, за 2 км від Гар­во­лі­на, за нез’ясо­ва­них об­ста­вин з’їхав на зу­стрі­чну сму­гу, ско­тив­ся в кю­вет і врі­зав­ся в де­ре­во. За­га­лом у транс­пор­ті пе­ре­бу­ва­ло 49 осіб, 21 па­са­жир за­знав по­ра­не­н­ня. Во­дно­час Gazeta Wyborcza по­ві­дом­ляє, що в ав­то­бу­сі пе­ре­бу­ва­ло близь­ко 60 осіб. Gazeta Prawna, з по­си­ла­н­ням на пра­ців­ни­ка мі­сце­вої по­лі­ції Ан­джея Ле­ві­цкі, по­ві­дом­ляє про 20 по­ра­не­них. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що вна­слі­док ДТП в Румунії 21 ли­пня за­ги­ну­ло троє укра­їн­ців, один за­знав тяж­ких ті­ле­сних ушко­джень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.