Прем’єр Ма­лай­зії звіль­нив за­сту­пни­ка на тлі ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Ма­лай­зії На­джіб Ра­зак від­пра­вив у від­став­ку сво­го за­сту­пни­ка, а та­кож ген­про­ку­ро­ра кра­ї­ни на тлі ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу, що роз­го­ра­є­ться дов­ко­ла дер­жав­но­го ін­вес­тфон­ду. Ві­це-прем’єр Мух’ їд­дін Йа­сін кри­ти­ку­вав прем’ єра за ухи­ле­н­ня від роз­слі­ду­ва­н­ня гу­чної спра­ви. На­джіб Ра­зак за­пе­ре­чує зви­ну­ва­че­н­ня на свою адре­су в то­му, що на йо­го осо­бо­ві бан­ків­ські ра­хун­ки ні­би­то бу­ло не­за­кон­но пе­ре­ра­хо­ва­но близь­ко 700 млн до­ла­рів з фон­ду, який він за­сну­вав 2009 ро­ку. Як по­ві­дом­ля­ють ма­лай­зій­ські ЗМІ, ген­про­ку­ро­ра кра­ї­ни Абдул Га­ні Па­тел, який вів роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви, та­кож усу­ну­ли з по­са­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.