Ки­тай­ський фон­до­вий ри­нок про­дов­жив ре­кор­дне па­ді­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За ре­зуль­та­та­ми тор­гів 28 ли­пня, на ки­тай­ських бір­жах три­ває па­ді­н­ня. Про це по­ві­до­ми­ла «Ні­ме­цька хви­ля » з по­си­ла­н­ням на аген­цію DPA. Ін­декс Шан­хай­ської фон­до­вої бір­жі Shanghai Composite упав на 1,7%, а Шеньч­жень­ської SZSE Сomponent — на 1,4%. На Гон­конзь­кій бір­жі, на­то­мість, бу­ло за­фі­ксо­ва­не зро­ста­н­ня ін­де­ксу Hang Seng на 0,6%. Си­ту­а­ція на рин­ках, утім, по­сту­по­во ста­бі­лі­зу­є­ться. На­га­да­є­мо, що 27 ли­пня ін­декс Shanghai Composite обва­лив­ся на ре­кор­дні 8,5% — най­біль­ше па­ді­н­ня за день за остан­ні ві­сім ро­ків.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.