ФІ­ЛА­РЕТ,

Па­трі­арх Київський і всі­єї Ру­си­Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

На жаль, до­сі є ті, хто ба­жа­ють при­вла­сни­ти на­шу істо­рію, че­рез при­ни­же­н­ня на­ше — зве­ли­чи­ти­ся, об­кра­да­ю­чи нас — зба­га­ти­ти­ся. Укра­ї­ну — вва­жа­ють сво­єю окра­їн­ною во­тчи­ною, Цер­кву на­шу — сво­єю при­слу­жни­цею, а Ки­їв — ма­тір міст Ру­ських — вла­сною про­він­ці­єю. Цю не­прав­ду нам на­ле­жить ви­кри­ва­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.