У Ка­ле мі­гран­ти на­ма­га­ли­ся про­рва­ти­ся до Євротунелю

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Одна осо­ба за­ги­ну­ла при спро­бі не­ле­галь­них мі­гран­тів у ніч на середу про­бра­ти­ся до Бри­та­нії ту­не­лем під про­то­кою Ла-Манш. За за­я­вою пред­став­ни­ка опе­ра­то­ра ту­не­лю, ком­па­нії Eurotunnel, за­га­лом ми­ну­лої но­чі ту­нель спро­бу­ва­ли пе­ре­тну­ти близь­ко 1 тис. 500 осіб. У ніч з по­не­діл­ка на вів­то­рок та­ку спро­бу вчи­ни­ли близь­ко 2 тис. мі­гран­тів. То­ді при спро­бі штур­му ту­не­лю бу­ло трав­мо­ва­но кіль­ка осіб, по­ві­до­мив пред­став­ник Eurotunnel. Ком­па­нія що­дня на­ма­га­є­ться зу­пи­ни­ти не­ле­галь­них мі­гран­тів, які пра­гнуть про­бра­ти­ся до Бри­та­нії, й ін­ко­ли це за­кін­чу­є­ться тра­гі­чно. Ін­ци­ден­ти зу­мов­лю­ють сер­йо­зні за­трим­ки у про­хо­джен­ні по­їздів ту­не­лем. Так, у вів­то­рок па­са­жи­рам до­ве­ло­ся че­ка­ти близь­ко го­ди­ни на бри­тан­сько­му бо­ці і пів­го­ди­ни на фран­цузь­ко­му.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.