«Укрзалізниця» при­зна­чи­ла до­да­тко­вий по­їзд «Оде­са — Львів»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

З 5 сер­пня 2015 ро­ку Укрзалізниця при­зна­чи­ла ще один до­да­тко­вий по­їзд № 248/247 спо­лу­че­н­ням Оде­са — Львів. Про це пе­ре­дає УНН, по­си­ла­ю­чись на прес-слу­жбу «Укр­за­лі­зни­ці».По­ві­дом­ля­є­ться, що по­тяг кур­су­ва­ти­ме че­рез день. Із Оде­си по­їзд ви­ру­ша­ти­ме по пар­них чи­слах об 11.40, при­бу­ва­ти­ме до Льво­ва о 00.08. Узво­ро­тно­му на­прям­ку від­прав­ле­н­ня по не­пар­них чи­слах о 16.05, при­бу­т­тя — о 04.34. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту па­са­жир­ських пе­ре­ве­зень да­ле­ко­го спо­лу­че­н­ня Укр­за­лі­зни­ці Іго­ря Бре­у­са, ни­ні спо­сте­рі­га­є­ться під­ви­ще­ний по­пит на ви­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів з від­по­чин­ку на одеському на­прям­ку, са­ме то­му тут пер­шо­чер­го­во при­зна­ча­ю­ться до­да­тко­ві поїзди. За­га­лом, за­пла­но­ва­но 14 рей­сів цьо­го по­їзда по 12 ва­го­нів. За один рейс мо­же по­до­ро­жу­ва­ти 486 па­са­жи­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.