«Пам’ятаю, ко­ли все це бу­ло де­ре­ва­ми»

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Пі­дго­ту­ва­ла Ан­на СВЕНТАХ, «День»

Му­рал со­ці­аль­но­го ху­до­жни­ка Бен­ксі про­да­ють з ау­кціо­ну в Ка­лі­фор­нії

Бен­ксі — це псев­до­нім скан­даль­но ві­до­мо­го ан­глій­сько­го ан­дер­гра­ун­дно­го ху­до­жни­ка графіті, по­лі­ти­чно­го акти­ві­ста та ре­жи­се­ра, осо­ба ко­тро­го до­сі не вста­нов­ле­на. Він про­сла­вив­ся сво­ї­ми ро­бо­та­ми про ти то­та­лі­та­ри­зму, вій­ни і си­сте­ми, расової і со­ці­аль­ної не­рів­но­сті, су­спіль­ства спо­жи­ва­цтва, то­що.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.