Да­ля ГРИБАУСКАЙТЕ,

пре­зи­дент Ли­тви:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ru.delfi.lt)

Без­ді­яль­ність ООН до­зво­ли­ла Ро­сії пе­ре­кро­ї­ти кор­до­ни Укра­ї­ни, ви­кли­ка­ла гу­ма­ні­тар­ну ка­та­стро­фу в Си­рії. На­кла­де­н­ня ве­то на ре­зо­лю­цію Ра­ди Без­пе­ки з пи­та­н­ня пам’ятних за­хо­дів у Сре­бре­ни­ці або три­бу­нал що­до зни­ще­н­ня лі­та­ка MH17 є не­о­б­ґрун­то­ва­ним і обра­жає пам’ять жертв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.