Сер­гій Ри­жен­ко став по­че­сним гро­ма­дя­ни­ном Дні­про­пе­тров­ська

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Де­пу­та­ти Дні­про­пе­тров­ської мі­ської ра­ди одно­го­ло­сно ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про при­сво­є­н­ня зва­н­ня «По­че­сно­го гро­ма­дя­ни­на Дні­про­пе­тров­ська» го­лов­но­му лі­ка­ре­ві обла­сної клі­ні­чної лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва Сер­гію Ри­жен­ку. На цій по­са­ді він пра­цює з 2011 ро­ку. За час бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі ме­ди­чний ко­ле­ктив лі­кар­ні ім. Ме­чни­ко­ва вря­ту­вав близь­ко двох ти­сяч тяж­ко­по­ра­не­них бій­ців, яких за до­по­мо­гою авіа­ції до­став­ля­ють до при­фрон­то­во­го Дні­про­пе­тров­ська. «Ду­же при­єм­но, що лі­ка­рі по­тра­пи­ли до спи­ску по­че­сних гро­ма­дян мі­ста. В ці­ло­му, все за­ли­ши­ться не­змін­ним, і ми про­дов­жи­мо на­шу ро­бо­ту», — про­ко­мен­ту­вав по­дію Сер­гій Ри­жен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.