Най­біль­ший ві­тчи­зня­ний авіаперевізник відкриє 22 пред­став­ни­цтва за кор­до­ном

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­гля­до­ва ра­да авіа­ком­па­нії «Між­на­ро­дні авіа­лі­нії Укра­ї­ни» (МАУ) ухва­ли­ла рі­ше­н­ня від­кри­ти 22 пред­став­ни­цтва ком­па­нії в Укра­ї­ні й ін­ших кра­ї­нах. Так, ком­па­нія відкриє пред­став­ни­цтва в ае­ро­пор­тах Оде­си, Льво­ва, Дні­про­пе­тров­ська, Хар­ко­ва, в ае­ро­пор­тах Бар­се­ло­ни, Па­ри­жа (Шарль де Голль), Ві­дня, Нью-Йор­ка (ае­ро­порт ім. Д.Ф.Кен­не­ді), а та­кож в Цю­рі­ху, Мо­скві, Кро­лі (За­хі­дний Сус­секс, Ве­ли­ко­бри­та­нія), Бер­лі­ні, Тбі­лі­сі, Ді­ге­мі (Бель­гія), Ам­стер­да­мі, Ба­ку, Та­шкен­ті, Ри­мі, Вар­ша­ві, Пе­кі­ні, Тель-Аві­ві, Єре­ва­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.