Бі­бліо­те­ка... лі­со­вих зву­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

СТУ­ДЕН­ТИ-ПЕРШОКУРСНИКИ ЕСТОН­СЬКОЇ ХУ­ДО­ЖНЬОЇ АКА­ДЕ­МІЇ, ЩО ВИ­ВЧА­ЮТЬ АР­ХІ­ТЕ­КТУ­РУ, РОЗ­РО­БИ­ЛИ ВЕ­ЛИ­ЧЕ­ЗНІ ДЕ­РЕВ’ЯНІ МЕГАФОНИ. ЦЮ ІН­СТА­ЛЯ­ЦІЮ БУ­ЛО СТВО­РЕ­НО В РАМ­КАХ НА­ВЧАЛЬ­НО­ГО КУР­СУ, ДЕ СТУ­ДЕН­ТІВ ПО­ПРО­СИ­ЛИ ОСМИ­СЛИ­ТИ ПО­НЯ­Т­ТЯ ЛІ­СО­ВОЇ БІ­БЛІО­ТЕ­КИ. МО­ЛО­ДІ АР­ХІ­ТЕ­КТО­РИ ОДРА­ЗУ ВІД­КИ­НУ­ЛИ ЗА­ДУМ З ТРА­ДИ­ЦІЙ­НОЮ БІ­БЛІО­ТЕ­КОЮ В ЛІ­СІ, ПО­ЗА­ЯК ПО­ГО­ДНІ УМО­ВИ ШВИД­КО Б ЗНИ­ЩИ­ЛИ КНИЖ­КИ, ТОЖ ПІ­ДІ­ЙШЛИ ДО ЗАВ­ДА­Н­НЯ КРЕАТИВНО. ТАК ВИ­НИ­КЛО МІ­СЦЕ, ДЕ МО­ЖНА ВІДПОЧИВАТИ, СПО­ГЛЯ­ДА­ТИ ТА СЛУ­ХА­ТИ ЗВУ­КИ ПРИ­РО­ДИ. ТА­КА СО­БІ ЛІ­СО­ВА АУДІОКНИГА

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.