Укра­їн­ка ста­ла най­кра­щою се­ред мо­ло­дих скуль­пто­рів Іта­лії

Den (Ukrainian) - - Культура -

Тер­но­по­лян­ка Лі­лія Мо­чу­ла по­сі­ла пер­ше мі­сце на Між­на­ро­дно­му кон­кур­сі мо­ло­дих скуль­пто­рів Scultura da vivere, який від­був­ся у Ку­нео, на пів­но­чі Іта­лії. Про це по­ві­дом­ляє «Укра­їн­ська га­зе­та». Дів­чи­на на­вча­є­ться на тре­тьо­му кур­сі в Рим­ській ака­де­мії ми­стецтв. Уже дру­гий рік по­спіль ви­грає сти­пен­дію від фон­ду Laziodizu, що до­зво­ляє їй на­вча­ти­ся в ака­де­мії та жи­ти в гу­тро­жи­тку.

ФО­ТО З САЙ­ТА STANISLAVSKE.TV

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.