Мішель ТЕ­РЕ­ЩЕН­КО,

під­при­є­мець, на­ща­док славного ро­ду про­ми­слов­ців та ме­це­на­тів Терещенків:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ма­є­мо при­ве­сти до сфер впли­ву но­ві мо­ло­ді облич­чя! Укра­ї­на не мо­же отри­ма­ти но­во­го ста­ту­су без пов­ної змі­ни по­лі­ти­чної па­но­ра­ми. Для ме­не це оче­ви­дно. Ни­ні ма­є­мо мо­жли­вість сфор­му­ва­ти но­ву на­цію. Або — за­раз, або — ні­ко­ли!..

— Як жи­ве­ться (вже укра­їн­сько­му) бі­зне­сме­ну в Укра­ї­ні?

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

МИ ПРИ­ЇХА­ЛИ У ГЛУ­ХІВ НЕ З ПО­РО­ЖНІ­МИ РУ­КА­МИ — З ВИ­ДА­Н­НЯ­МИ БІ­БЛІО­ТЕ­КИ ГА­ЗЕ­ТИ «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.