Ка­пе­ла­ни їдуть на фронт

Але пе­ред тим – ме­ди­чний ви­шкіл

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

ПЕ­РЕД ВІД’ЇЗДОМ НА ФРОНТ СВЯ­ЩЕ­НИ­КИ УПЦ КП ПРО­ЙШЛИ МЕ­ДИ­ЧНИЙ ВИ­ШКІЛ. ЗА­НЯ­Т­ТЯ З ТАКТИЧНОЇ МЕ­ДИ­ЦИ­НИ ВІДБУЛИСЬ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ НА­МЕ­ТО­ВО­ГО МІ­СТЕ­ЧКА «ТРУ­ХА­НО­ВА СІЧ». ПІД КЕ­РІВ­НИ­ЦТВОМ СИНОДАЛЬНОГО ВІД­ДІ­ЛУ ВІЙ­СЬКО­ВО­ГО ДУХОВЕНСТВА КА­ПЕ­ЛА­НИ ПРО­ЙШЛИ ТА­КОЖ ВІЙ­СЬКО­ВУ ПІД­ГО­ТОВ­КУ, ОТРИ­МА­ЛИ ВІЙ­СЬКО­ВУ ФОР­МУ ТА ГРО­ШО­ВЕ ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧЕ­Н­НЯ. НА ФРОНТІ ПО­БУ­ВА­ЛИ ВЖЕ СО­ТНІ СВЯ­ЩЕ­НИ­КІВ КИ­ЇВ­СЬКО­ГО ПА­ТРІ­АР­ХА­ТУ. ЦЬО­ГО ТИ­ЖНЯ ДО БІЙ­ЦІВ БУ­ДЕ ВІД­ПРАВ­ЛЕ­НО ТРЕ­ТЮ РО­ТА­ЦІЮ КАПЕЛАНІВ

ФО­ТО АН­ДРІЯ КРИМ­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.