Но­бе­лів­ську пре­мію з ме­ди­ци­ни роз­ді­ли­ли троє вче­них

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ла­у­ре­а­та­ми Но­бе­лів­ської пре­мії з ме­ди­ци­ни ста­ли ір­лан­дець Ві­льям Кемп­белл, япо­нець Са­то­сі Ому­ра та ки­та­ян­ка Юю Ту. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні на сай­ті пре­мії. Кемп­белл і Ому­ра отри­ма­ли пре­мію за ство­ре­н­ня «но­вих ме­то­дів лі­ку­ва­н­ня ін­фе­кцій, що пе­ре­но­ся­ться па­ра­зи­ти­чни­ми черв’яка­ми». Ту отри­ма­ла пре­мію «за ство­ре­н­ня но­вих ме­то­дів лі­ку­ва­н­ня ма­ля­рії » . Кемп­белл і Ому­ра здобули по 1/ 4 пре­мії, 1/2 ча­сти­на ді­ста­ла­ся Ту. Роз­мір Но­бе­лів­ської пре­мії — 8 млн. швед­ських крон ($952 тис.).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.