Сер­гій ПАН­ЧУК:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Куб-газ»:

Ви (на­ро­дні де­пу­та­ти. — Ред.) три­чі за рік змі­ню­ва­ли По­да­тко­вий ко­декс і за­раз го­во­ри­те про те, що тре­ба до­о­пра­цьо­ву­ва­ти за­ко­но­про­е­кти. По­ки ви їх до­о­пра­цю­є­те, га­лу­зі не бу­де. Ви­до­бу­ток за цей рік упав удві­чі. Не мо­жна так ста­ви­ти­ся до ро­бо­ти й до га­лу­зі. Сто­їть но­вий до­ро­гий ка­над­ський вер­стат. Ми не бу­ри­мо. А в кра­ї­ні не ви­ста­чає га­зу, і ми агре­со­ро­ві ро­би­мо пе­ре­д­опла­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.