З 25 жов­тня Укра­ї­на пов­ні­стю при­пи­няє по­ві­тря­не спо­лу­че­н­ня з Ро­сі­єю

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«ТА­КИЙ ЗА­ХІД БУ­ДЕ ЗАСТОСОВАНО ДО ВСІХ РО­СІЙ­СЬКИХ АВІА­КОМ­ПА­НІЙ І ДІ­Я­ТИ­МЕ ДО СКА­СУ­ВА­Н­НЯ ЗАБОРОН, ЗАПРОВАДЖЕНИХ АВІАЦІЙНОЮ ВЛА­ДОЮ РО­СІЙ­СЬКОЇ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІЇ ЩО­ДО УКРА­ЇН­СЬКИХ АВІА­КОМ­ПА­НІЙ. ПІ­СЛЯ СКА­СУ­ВА­Н­НЯ ЗАБОРОН РО­СІЙ­СЬКОЮ СТО­РО­НОЮ РО­СІЙ­СЬКІ АВІА­КОМ­ПА­НІЇ, ЯКІ НЕ ПО­ТРА­ПИ­ЛИ ДО САНКЦІЙНОГО СПИ­СКУ, ЗМО­ЖУТЬ ЗДІЙ­СНЮ­ВА­ТИ ПО­ЛЬО­ТИ В УКРА­Ї­НУ. ПРО СВОЄ РІ­ШЕ­Н­НЯ ДЕРЖАВІАСЛУЖБА ПО­ІН­ФОР­МУ­ВА­ЛА РОСАВІАЦІЮ 9 ЖОВ­ТНЯ», — ЙДЕ­ТЬСЯ В ОПРИЛЮДНЕНОМУ ВЧО­РА ПО­ВІ­ДОМ­ЛЕН­НІ ПРЕС-СЛУ­ЖБИ МІ­НІ­СТЕР­СТВА ІН­ФРА­СТРУ­КТУ­РИ УКРА­Ї­НИ

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.