Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО,

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (president.gov.ua)

Ви, на­ші вій­сько­ві, ма­є­те бу­ти на­по­го­то­ві і спро­мо­жні будь-якої ми­ті да­ти на­дій­ну від­січ агре­со­ру. Ми сві­до­мі то­го, що бо­йо­ві дії мо­жуть від­но­ви­ти­ся в будь-який мо­мент. Я аб­со­лю­тно не до­ві­ряю Пу­ті­ну та йо­го ма­ріо­не­ткам. Я аб­со­лю­тно не до­ві­ряю їхнім обі­цян­кам. Ми з ва­ми ма­є­мо за­хи­сти­ти Укра­ї­ну. За­хи­сти­ти, якщо ко­мусь спа­де на дум­ку ви­про­бу­ва­ти на­шу міць

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.