Бес­тсе­ле­ри «Дня» – у Фран­кфур­ті!

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

У Ні­меч­чи­ні три­ває 67-й Між­на­ро­дний книж­ко­вий яр­ма­рок, на яко­му пред­став­ле­ні на­ші но­вин­ки. По­ки іно­зем­ні ви­дав­ці ли­ше від­кри­ва­ють їх для се­бе, укра­їн­ські – стрім­ко їх роз­ку­по­ву­ють. По­спі­шай­те!

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.