Го­лу­бо­гра­ма на пам’ять

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Все роз­но­ма­ї­т­тя ди­во­ви­жних по­рід го­лу­бів ство­ре­ні при­ро­дою і лю­ди­ною від одно­го сі­рень­ко­го ди­ко­го го­лу­ба

Оці­ню­ва­ло­ся все: го­ло­ва, очі, ві­ко, дзьоб, вос­ко­ви­ця, шия, кри­ла, хвіст, но­ги, по­ста­ва, ко­лір, блиск, лиск, масть, структура, опе­ре­н­ня, кор­пус, гру­ди, над­хві­стя, під­хві­стя, спи­на, пла­т­тя, льо­тні яко­сті, а ще жва­вість, ру­хли­вість, ве­се­лість, вор­ку­ва­н­ня. Зви­чай­но, це все про го­лу­бів. Ма­буть, не ко­жна мо­дель прой­де та­кі те­сти.

ЩЕ ЗДАВНА ЛЮ­ДИ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ВА­ЛИ ГО­ЛУ­БІВ, ЯК ПОШТАРІВ. А ЗОВ­СІМ НЕ­ДАВ­НО ЇХНІ ЗДІ­БНО­СТІ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ВА­ЛИ НА­ВІТЬ У ШПИГУНСЬКИХ ЦІЛЯХ, ПРИКРІПЛЮЮЧИ НА НИХ НЕВЕЛИЧКІ ФОТОКАМЕРИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.