Ештон КАРТЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

мі­ністр обо­ро­ни США:

Ми зро­би­мо всі не­об­хі­дні кро­ки, щоб стри­ма­ти шкі­дли­вий і де­ста­бі­лі­зу­ю­чий вплив Ро­сії, її агре­сію і при­мус. Від пів­остро­ва Кам­ча­тка че­рез Пів­ден­ну Азію, на Кав­каз і дов­ко­ла Бал­тії, Ро­сія про­дов­жує за­гор­та­ти­ся в са­ван ізо­ля­ції. І ли­ше Кремль мо­же змі­ни­ти це

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.