ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

НА ВСЕ­СВІ­ТНЬО­МУ НА­У­КО­ВО­МУ КОН­ГРЕ­СІ IROS-2015 В ГАМ­БУР­ЗІ БУВ ПРЕД­СТАВ­ЛЕ­НИЙ ГУМАНОЇДНИЙ РО­БОТ ICUB РОЗ­РО­БЛЕ­НИЙ ІТА­ЛІЙ­СЬКИМ ІН­СТИ­ТУ­ТОМ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЙ. ЗА ОСНОВ­НІ ЦІ­ЛІ НА ЙО­ГО ПЛА­ТФОР­МІ НА­У­КОВ­ЦІ ОБРА­ЛИ ДО­СЛІ­ДЖЕ­Н­НЯ КОГНІТИВНОЇ МА­НІ­ПУ­ЛЯ­ЦІЇ (ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ, ІМІ­ТА­ЦІЯ РУ­ХІВ, ВЗА­Є­МО­ДІЯ ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ СИ­СТЕ­МИ ЖЕ­СТІВ), СПРИЙНЯ­Т­ТЯ НАВ­КО­ЛИ­ШНЬО­ГО СЕ­РЕ­ДО­ВИ­ЩА, ПЕ­РЕ­СУ­ВА­Н­НЯ, АСОЦІАТИВНЕ СПРИЙНЯ­Т­ТЯ ЛЮД­СЬКОЇ МО­ВИ. У СВІ­ТІ Є БЛИЗЬ­КО 20 ICUB У РІ­ЗНИХ ЛА­БО­РА­ТО­РІ­ЯХ, В ОСИНОМУ В ЄВ­РО­ПІ, ПО ОДНО­МУ В США, ТУ­РЕЧ­ЧИ­НІ ТА ЯПО­НІЇ. ВАР­ТІСТЬ КО­ЖНО­ГО РО­БО­ТА — БЛИЗЬ­КО €250,000

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.