Біг-Бен мо­же за­мов­кну­ти... на чо­ти­ри мі­ся­ці

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

ЗНА­МЕ­НИ­ТИЙ ЛОН­ДОН­СЬКИЙ БІГ-БЕН ПО­ТРЕ­БУЄ ТЕР­МІ­НО­ВО­ГО РЕМОНТУ, ІНА­КШЕ НАЙ­БЛИЖ­ЧИМ ЧА­СОМ ГО­ДИН­НИК МО­ЖЕ ЗУ­ПИ­НИ­ТИ­СЯ І ЙО­ГО ЛАГОДЖЕННЯ СТА­НЕ БІЛЬШ ВИ­ТРА­ТНИМ. ОСТАН­НІЙ КА­ПІ­ТАЛЬ­НИЙ РЕ­МОНТ ПРО­ВО­ДИ­ЛИ 31 РІК ТО­МУ І СЬО­ГО­ДНІ ТЕР­МІ­НО­ВО­ГО ОНОВ­ЛЕ­Н­НЯ ПО­ТРЕ­БУ­ЮТЬ СТРІЛ­КИ, МАЯТНИК І ГОДИННИКОВИЙ МЕ­ХА­НІЗМ. НА ДУМ­КУ ЕКС­ПЕР­ТІВ, НА ЦЕ МО­ЖЕ ЗНА­ДО­БИ­ТИ­СЯ ЧО­ТИ­РИ МІ­СЯ­ЦІ. РЕ­КОН­СТРУ­КЦІЯ ТА­КОЖ НЕ­ОБ­ХІ­ДНА Й СА­МІЙ 156-РІ­ЧНІЙ БУ­ДІВ­ЛІ — ВЕ­ЖІ ЄЛИ­ЗА­ВЕ­ТИ

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.