Акти­ви п’яти бан­ків по­чнуть про­да­ва­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб (ФГВФО) по­то­чно­го ти­жня за­пла­ну­вав про­даж акти­вів п’яти не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків на за­галь­ну су­му 323,21 міль­йо­на гри­вень, по­ві­дом­ля­є­ться на веб-сай­ті фон­ду. На про­даж, зокре­ма, ви­став­ля­ю­ться основ­ні ко­шти Брок­бі­знес­бан­ку, Пів­ден­ком­бан­ку, бан­ку « Зо­ло­ті Во­ро­та » , бан­ку «Де­марк». Як по­ві­до­мив фонд, ми­ну­ло­го ти­жня су­ма ре­а­лі­за­ції акти­вів не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків ста­но­ви­ла 3,38 міль­йо­на гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.