Як пе­ре­мог­ти Сло­ве­нію?

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ек­сперт: «Щоб Укра­ї­на ви­йшла на Єв­ро-2016, су­пер­ни­ка в плей-оф тре­ба пе­ре­мог­ти пе­ре­д­усім пси­хо­ло­гі­чно»

e-mail: chedit@day.kiev.ua

ФОТО РЕЙТЕР

Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.