Возз’єд­на­н­ня че­рез 60 ро­ків

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

НА ГІР­СЬКО­МУ КУ­РОР­ТІ КИМ­ГАН­САН ЦИ­МИ ДНЯ­МИ ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ ВОЗЗ’ЄД­НА­Н­НЯ ПІВ­НІ­ЧНО- ТА ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКИХ СІ­МЕЙ. МІЛЬ­ЙО­НИ РО­ДИН БУ­ЛИ РОЗ’ЄД­НА­НІ ВНА­СЛІ­ДОК КОРЕЙСЬКОЇ ВІЙ­НИ, ЯКА ВІД­БУ­ЛА­СЯ БІЛЬШ НІЖ ПІВ­СТО­ЛІ­Т­ТЯ ТО­МУ. ЧА­СТИ­НА СІ­МЕЙ ОПИ­НИ­ЛА­СЯ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ КНДР, А ЧА­СТИ­НА — В ПІВ­ДЕН­НІЙ КО­РЕЇ. ЦИ­МИ ДНЯ­МИ, ЯК ПО­ВІ­ДОМ­ЛЯЄ REUTERS, 400 МЕ­ШКАН­ЦІВ РЕ­СПУ­БЛІ­КИ КО­РЕЯ ПЕ­РЕ­ТНУ­ЛИ КОР­ДОН І ЗУСТРІЛИСЯ ЗІ СВО­Ї­МИ РО­ДИ­ЧА­МИ, ЯКИХ ВО­НИ НЕ БА­ЧИ­ЛИ З ЧА­СУ КОН­ФЛІ­КТУ. ВОСТАН­НЄ ПО­ДІ­БНИЙ ЗА­ХІД ДВІ КРА­Ї­НИ ПРО­ВЕ­ЛИ У ЛЮ­ТО­МУ 2014 РОКУ. ЯК ПИ­ШЕ БІ-БІ-СІ, СЕ­УЛ РОЗ­РО­БИВ НА­ВІТЬ СПЕ­ЦІ­АЛЬ­НУ ЛОТЕРЕЙНУ СИ­СТЕ­МУ, ЯКА ОБИ­РАЄ ТИХ, ХТО ОТРИ­МАЄ МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ПО­ЇХА­ТИ ДО КОРЕЙСЬКОЇ НА­РО­ДНОЇ ДЕ­МО­КРА­ТИ­ЧНОЇ РЕ­СПУ­БЛІ­КИ. НА­ГА­ДА­Є­МО, ПХЕНЬЯН ТА СЕ­УЛ ДО­МО­ВИ­ЛИ­СЯ ПРО ВІД­НОВ­ЛЕ­Н­НЯ ТА­КОЇ ПРА­КТИ­КИ ПІ­СЛЯ ЗНИ­ЖЕ­Н­НЯ ГРАДУСУ ПРО­ТИ­СТО­Я­Н­НЯ

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.