«Кри­ла­ті пі­хо­тин­ці» – на ви­со­ті!

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

НА ПО­ЛІ­ГО­НІ ВИСОКОМОБІЛЬНИХ ДЕ­САН­ТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ, ЩО НА ЖИ­ТО­МИР­ЩИ­НІ, ВІД­БУ­ЛИ­СЯ ТА­КТИ­ЧНІ НА­ВЧА­Н­НЯ ОСО­БО­ВО­ГО СКЛА­ДУ ОКРЕ­МОЇ АЕРОМОБІЛЬНОЇ БРИ­ГА­ДИ ВДВ. «КРИ­ЛА­ТІ ПІ­ХО­ТИН­ЦІ» ВИ­КО­НУ­ВА­ЛИ БО­ЙО­ВІ ЗА­ХО­ДИ ПРО­ТИ­ДІЇ ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИМ ГРУ­ПАМ СУ­ПРО­ТИВ­НИ­КА, ДО­ЛА­ЛИ ЗАМІНОВАНІ ТЕ­РИ­ТО­РІЇ, ІМІТОВАНІ ПІДРИВИ НА ФУГАСАХ, ВОГНЕВІ ЗА­СІД­КИ. ВО­ДНО­ЧАС «КРИ­ЛА­ТІ ПІ­ХО­ТИН­ЦІ» ВІДПРАЦЬОВУВАЛИ НА­ВИ­ЧКИ З НА­ДА­Н­НЯ МЕ­ДИ­ЧНОЇ ДО­ПО­МО­ГИ, ЕВА­КУ­А­ЦІЇ ПО­РА­НЕ­НИХ ДО МО­БІЛЬ­НО­ГО ГО­СПІ­ТА­ЛЮ ВДВ

ФОТО НА­ДА­НО МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБО­РО­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.