У Ту­реч­чи­ні роз­по­ча­ли­ся аре­шти пі­до­зрю­ва­них у при­че­тно­сті до ІД

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ту­ре­цькі спец­слу­жби за­а­ре­шту­ва­ли вчо­ра 65 осіб, пі­до­зрю­ва­них у при­че­тно­сті до угру­пу­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» (ІД). 21 лю­ди­ну за­три­ма­ли в Стам­бу­лі, се­ред них, як ствер­джує ту­ре­цький те­ле­ка­нал «Ха­бе­рТюрк», се­ме­ро ді­тей. Всі во­ни жи­ли від­окрем­ле­ною гру­пою і на­віть по­бу­ду­ва­ли мо­лель­ню, при­зна­чив­ши сво­го іма­ма. Пі­до­зрю­ва­них до­пра­ви­ли в по­лі­цію для да­ва­н­ня свід­чень. Одно­ча­сно рей­ди про­ти осе­ред­ків «Іслам­ської дер­жа­ви» бу­ли про­ве­де­ні в мі­стах Ко­нья і Ко­джа­е­лі. Там за­три­ма­ли 44 пі­до­зрю­ва­них. На­пе­ре­до­дні по­лі­ція всту­пи­ла в пе­ре­стріл­ку з іслам­ськи­ми те­ро­ри­ста­ми в мі­сті Ді­яр­ба­кир. Двоє по­лі­цей­ських за­ги­ну­ли, сім бо­йо­ви­ків бу­ло лі­кві­до­ва­но.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.