«Ла­твія не ви­знає ане­ксії Кри­му»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

УЧО­РА ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ЛА­ТВІЇ РАЙМОНДС ВЕЙОНІС ВІД­ВІ­ДАВ УКРА­Ї­НУ З ПЕР­ШИМ ОФІ­ЦІЙ­НИМ ВІ­ЗИ­ТОМ. ПІД ЧАС ЗУ­СТРІ­ЧІ З ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТОМ УКРА­Ї­НИ ПЕ­ТРОМ ПО­РО­ШЕН­КОМ ВЕЙОНІС ЗА­ЯВИВ, ЩО ЛА­ТВІЯ «НІ­КО­ЛИ НЕ ВИ­ЗНАЄ АНЕ­КСІЇ КРИ­МУ І ЗАВ­ЖДИ ПІД­ТРИ­МУ­ВА­ТИ­МЕ УКРА­Ї­НУ». У СВОЮ ЧЕР­ГУ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПО­РО­ШЕН­КО ПО­ДЯ­КУ­ВАВ ЛАТВІЙСЬКОМУ КО­ЛЕ­ЗІ ЗА ПІДТРИМКУ ТА ЧІ­ТКУ ПРО­УКРА­ЇН­СЬКУ ПО­ЗИ­ЦІЮ ЩО­ДО ЗА­ХИ­СТУ НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНО­СТІ ТА ТЕ­РИ­ТО­РІ­АЛЬ­НОЇ ЦІ­ЛІ­СНО­СТІ УКРА­Ї­НИ

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.