Ша­пка­ми за­ки­да­є­мо

«Да­ха­Бра­ха» роз­по­чи­нає тур­не: Укра­ї­на — Ла­твія — Фран­ція

Den (Ukrainian) - - День України -

Ві­до­мий укра­їн­ський етно­гурт «Да­ха­Бра­ха» анон­су­вав дов­го­о­чі­ку­ва­ний га­строль­ний тур Укра­ї­ною. Тур­не роз­по­чне­ться в ли­сто­па­ді (охо­пить дев’ять міст). Пер­ши­ми оригінальних му­зи­кан­тів по­чу­ють в Оде­сі, по­ві­дом­ляє офі­цій- ний сайт гур­ту. Да­лі етно-гурт ви­сту­па­ти­ме в Дні­про­пе­тров­ську, Хар­ко­ві, Льво­ві, Хмель­ни­цько­му, Іва­но-Фран­ків­ську, Чер­нів­цях, Пол­та­ві та Ки­є­ві.

Однак пе­ред укра­їн­ським ту­ром «Да­ха­Бра­ха» за­ві­та­ють до Ла­твії та ви­сту­плять 7 листопада в Ри­зі. А пе­ред ки­їв­ським кон­цер­том, який ста­не за­вер­шаль­ним у тур­не, му­зи­кан­ти про­тя­гом мі­ся­ця ві­ді­гра­ють 17 кон­цер­тів у 16 мі­стах Фран­ції.

На­га­да­є­мо, ми­ну­ло­го мі­ся­ця «Да­ха­Бра­ха» пер­шим з укра­їн­ських гур­тів ви­сту­пи­ла в ефі­рі зна- ме­ни­то­го бри­тан­сько­го те­ле­шоу «Later ... with Jools Holland» на бри­тан­сько­му Бі-Бі-Сі-2. Го­стя­ми сту­дії ра­зом із укра­їн­ським етно-ко­ле­кти­вом ста­ли уча­сник «Pink Floyd» Де­від Гіл­мор, зір­ка ритм-н-блю­зу і со­ул The Weeknd та ро­ке­ри The Libertines.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.