Не­га­тив:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

90% ке­рів­ни­ків не за­до­во­ле­ні ефе­ктив­ні­стю бо­роть­би з ко­ру­пці­єю; 84% стур­бо­ва­ні від­су­тні­стю су­до­вої ре­фор­ми; 70% не ба­чать спро­щень ми­тних пра­вил; 69% не ба­чать про­гре­су з від­шко­ду­ва­н­ням ПДВ; 68% стур­бо­ва­ні во­ла­тиль­ні­стю фі­нан­со­во­го рин­ку; 54% не за­до­во­ле­ні тор­гів­лею та стур­бо­ва­ні від­су­тні­стю зе­мель­ної ре­фор­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.