Оле­ксандр Усик здо­був ще один ти­тул

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

НА 28-МУ КОН­ГРЕ­СІ ВСЕ­СВІ­ТНЬОЇ БО­КСЕР­СЬКОЇ ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЇ (WBO), ЯКИЙ ЦИ­МИ ДНЯ­МИ ТРИ­ВАЄ В ОР­ЛАН­ДО (США), УКРА­ЇН­СЬКО­МУ БОКСЕРУВАЖКОВАГОВИКУ ОЛЕ­КСАН­ДРУ УСИКУ БУ­ЛО ПРИСВОЄНО ЗВА­Н­НЯ ІНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНОГО БО­КСЕ­РА РОКУ. ОЛЕ­КСАНДР УСИК УСПІ­ШНО ЗА­ХИ­СТИВ ТИ­ТУЛ ІНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНОГО ЧЕМ­ПІО­НА ЗА ВЕР­СІ­ЄЮ WBO В ПО­ЄДИН­КУ З ДЖОН­НІ МЮЛЛЕРОМ У СЕР­ПНІ ЦЬО­ГО РОКУ. НА­СТУ­ПНИЙ ПО­ЄДИ­НОК БО­КСЕ­РА ВІД­БУ­ДЕ­ТЬСЯ У ГРУ­ДНІ. ОЛЕ­КСАНДР УЖЕ ПРИСТУПИВ ДО ТРЕ­НУ­ВАНЬ. ДО РЕ­ЧІ, У ВЕ­РЕ­СНІ УСИК ОЧО­ЛИВ РЕЙ­ТИНГ WBO

ФОТО З ОФІ­ЦІЙ­НОЇ FACEBOOK-СТО­РІН­КИ НОК УКРА­Ї­НИ ТА ОЛІМПІЙСЬКОЇ КО­МАН­ДИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.