У Ки­є­ві від­кри­то пер­шу ці­ло­до­бо­ву джа­зо­ву ра­діо­стан­цію!

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Ари­сто­кра­ти-Джаз» — так на­зи­ва­є­ться пер­ша джа­зо­ва ра­діо­стан­ція, яка від­кри­ла­ся в Укра­ї­ні, пе­ре­дає Cultprostir. Про­грам­ним ди­ре­кто­ром ра­діо­стан­ції став Оле­ксій Ко­ган — ве­ду­чий ра­діо «Ари­сто­кра­ти-Джаз» і му­зи­кант квін­те­ту Jazz In Kiev ( на фото).

«У нас бу­де ду­же ці­ка­ва ран­ко­ва про­гра­ма про джаз для ді­тей. Ме­ні зда­є­ться, це ду­же ва­жли­во. Бу­де хо­ро­ша про­гра­ма про етно­джаз, при­чо­му не тіль­ки про укра­їн­ський, а й про етно- джаз у всіх йо­го про­я­вах. Бу­де про­гра­ма про му­зи­ку в сти­лі ф’южн, і про ме­жо­ву му­зи­ку. Я хо­тів би зро­би­ти про­гра­му, яка пред­ста­вить кла­си­чну му­зи­ку у джа­зо­вих вер­сі­ях » , — по­ді­лив­ся пла­на­ми Оле­ксій Ко­ган.

На концерті на честь відкриття ра­діо­стан­ції, яке від­бу­ло­ся в клу­бі «Ка­рі­бі­ан», ви­сту­пи­ли Оле­ксій Ко­ган, Джа­ма­ла, Мар’ яна Го­лов­ко, Ла­у­ра Мар­ті, Юлія Са­ні­на і Яро­слав Ло­ди­гін.

Ра­діо «Ари­сто­кра­ти-Джаз» бу­де ці­ло­до­бо­вим. Ба­га­то ча­су при­ді­ля­ти­муть укра­їн­сько­му джа­зу.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.